El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

- Ikusi duzuenez, oso garrantzitsua da ideiak argi izatea problemak burutzeko, eta hori lortzeko oso ondo aztertu behar duzue problemaren testua. Argitasun horren garrantzia baloratzeko bitxikeri bat kontatuko dizuet. Aurretik esan dizuet, oso argi izan behar dituzuela problemaren datuak eta galdera. Batzuetan irakasleak ere ez dira oso argiak galdera egiten. Behin irakasle batek galdera hau planteatu zuen azterketa batean: "Aurkitu X"
- Amaitu eta gero, arbelean zuzendu eta zuen artean komentatu aurkitu dituzuen zailtasunak: arin erantzun duzue ea pentsatu gabe? Arin irakurri duzue eta beste galdera bat erantzun? Zaila egin zaizue ulertzea?...
- Aztertu ondo galdera eta erantzuna. Ondo eginda dago galdera? Erantzuna ondo dago? Zu irakaslea izango bazina ondo jarriko zenioke ala ikaslearekin haserratu? Argi gelditzen da argitasuna oso garrantzitsua dela bai problema burutzeko, baina baita ere planteatzeko.
Galdera
Erantzuna
- Hurrengo irlara joan baino lehen praktika gehiago egingo duzue aztertzen. Eskuratu fitxa eta burutu bertan agertzen diren problemak.
     
 
 
     
 
 
     
     
 
Lehen Hezkuntzarako unitate didaktikoak
 
   
     
 
Problemak
 
     
   
     
   
     
   
     
  Problemak aurkibidea  
     
  Aurkibide orokorra